Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP)

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Predsednik, Lovro Bačun, član OSOR
  • Podpredsednik, Anton Gmeiner, predstavnik Občinske uprava Občine Ruše
  • Danilo Lešnik, član OSOR
  • Franc Osvald, predstavnik Policijske postaje Ruše
  • Miro Jaušovec, predstavnik OŠ Janka Glazerja Ruše
  • Samo Robič, predstavnik Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše
  • Ivan Šlag, predstavnik ZŠAM Ruše
  • Igor Rep, predstavnik Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor
  • Miroslav Strnad, predstavnik javnega podjetja oz. gosp. služba, ki se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem cestne infrastrukture
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog